تبلیغات
شایعات - عکس ابن تیمیه، بنیانگذار وهابیت! / شایعه 0548

    حقیقت تصویری که به نام تصویر ابن تیمیه حرانی در فضای مجازی منتشر می شود:


    متن و پاسخ شایعه در این لینک:

شایعات

بررسی و تحلیل موارد شایع و منتشر شده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

منوی کاربری