تبلیغات
تولد بزغاله ای از شکل افتاده در جنوب مالزی که ادعا می شد صورت و اندامی شبیه انسان دارد
http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mystery-over-mythical-goat-born-7838139