تبلیغات
ویدئویی از اژدهای مصنوعی در استودیوی برنامه اسپانیایی " هزاره چهارم " که به دروغ به اژدهای کرمانشاه معروف شد!


http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/programas/temporada-11/programa-22/Autopsia-dragon_2_2135730103.html