تبلیغات
 این عکس متعلق به کودک گمشده پاکستانی است که در سال 2016 در راجستان هند یافت شد
https://www.dawn.com/news/1261242

https://www.pakistankakhudahafiz.com/help-social-media-missing-kp-boy-found-indias-rajasthan-two-years-later/