تبلیغات

متن و لینک قوانین مرتبط با حقوق قانونی ناظران شرعی کشتارگاه ها

لینک فایل پی دی اف دستورالعمل " نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید " :

http://ivo.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=7d4cc384-7171-4d70-9e4f-9a8d0093847f

لینک فایل پی دی اف قانون کار جمهوری اسلامی :
http://legal.umsu.ac.ir/uploads/28.pdf